ЗА НАС

Развитие, структуриране, изграждане и експлоатация на проекти в областта на възобновяемата енергия в Централна и Източна Европа

Enery Element GmbH е съвместно дружество, създадено през юни 2020 г. от Enery Development GmbH и Element Power RE GmbH.

ЦЕЛ

Ускоряваме прехода към нисковъглеродната индустрия и икономика, базирана на евтина енергия от възобновяеми източници.

МИСИЯ

Нашата мисия е да трансформираме начина, по който зелената енергия се генерира и доставя. Проект по проект - ние правим мрежата от възобновяеми източници интелигентна.

МОДЕЛ НА ЦЯЛОСТЕН ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ

Нашият бизнес модел обхваща всички етапи от жизнения цикъл на проекта – разработване, финансиране, строителство, договори за изкупуване на електрическа енергия, въвеждане в експлоатация и експлоатация.

УСЛУГИ

Модел на цялостен жизнен цикъл

РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТИ

 • Откриване и избор на подходящи терени и административни процедури
 • Комплексен анализ (Due Diligence)
 • Инжeнеринг и дизайн
 • Екологично и социално въздействие
 • Управление на междусистемните връзки

ДОГОВОР ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ И ФИНАНСИРАНЕ

 • Изготвяне и преговори във връзка със сключване на договори на изкупуване на електрическа енергия
 • Подготовка и управление на тръжни процедури
 • Съгласуване на финансирането със собствен капитал
 • Съгласуване на дълговото финансиране

СТРОИТЕЛСТВО

 • Силен инженерен капацитет
 • Качествено проектиран дизайн
 • Оптимизиране на поръчките и на капиталовите разходи
 • Управление и контрол на строителството
 • Въвеждане в експлоатация

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 • Експлоатация и поддръжка
 • Административно управление на актива
 • Оптимизиране на производителността

УВЕДОМЛЕНИЯ

Документи

Уведомление за инвестиционно намерение на „Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД

дата: 25.07.2023

Виж повече

Уведомление за инвестиционно намерение на „Енери Дивелопмънт Тракия Солар“ ЕООД

дата: 21.07.2023

Виж повече

Уведомление за инвестиционно намерение на „Енери Дивелопмънт Тракия Солар“ ЕООД

дата: 21.07.2023

Виж повече

Уведомление за инвестиционно намерение на „Енери БГ 1" ЕООД и "Агро НВ Пропъртийс" ЕООД

дата: 17.07.2023

Виж повече

Уведомление за Решение за преценяване необходимостта от извършване на ЕО на РИОСВ Хасково от „Енери Дивелопмънт Тракия Солар“ ЕООД

дата: 10.07.2023

Виж повече

Уведомление за изготвено Задание за обхват и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение на „Дунав Солар Плант“ ЕООД

дата: 19.06.2023

Виж повече

Уведомление за инвестиционно намерение на „Дунав Солар Плант“ ЕООД

дата: 04.05.2023

Виж повече

Уведомление за инвестиционно намерение на „Дунав Солар Плант“ ЕООД

дата: 21.03.2023

Виж повече

Уведомление за инвестиционно намерение на „Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД

дата: 21.03.2023

Виж повече

Обява за инвестиционно предложение за изграждане на ФтеЦ

дата: 13.01.2023

Виж повече

Уведомление за инвестиционно намерение на „Ценово Солар Плант“ ЕООД

дата: 28.09.2022

Виж повече

Уведомление за изготвяне на план-програма от „Чирпан Солар Плант“ ЕООД

дата: 20.09.2022

Виж повече

Уведомление за инвестиционно намерение на „Дунав Солар Плант“ ЕООД

дата: 07.09.2022

Виж повече

Уведомление за изготвяне на план/програма от „Енери БГ 1“ ЕООД

дата: 11.04.2022

Виж повече

Уведомление за изготвяне на план/програма от „Ценово Солар Плант“ ЕООД

дата: 11.03.2022

Виж повече

Уведомление за изготвяне на план/програма от „АГРО НВ Пропъртийс“ ЕООД

дата: 22.02.2022

Виж повече

Уведомление за инвестиционно намерение на „Дунав Солар Плант“ ЕООД

дата: 22.11.2021

Виж повече

Уведомление за инвестиционно намерение на „Чирпан Солар Плант“ ЕООД

дата: 20.10.2021

Виж повече

Уведомление за инвестиционно намерение на „Ценово Солар Плант“ ЕООД

дата: 19.05.2021

Виж повече

ЕКИП

Кои сме ние

Velislav Belnikolovski

Велислав Белниколовски

Упарвляващ съдружник

Над 10 години опит в областта на възобновяемите енергийни източници – разработване на проекти, придобиване, структуриране на финансиране и строителство в областта на слънчевата енергия в Европа и Близкия изток. Изпълнителен директор на Verto Energy - компания за развитие с над 300MW соларни проекти в различни етапи на развитие и реализация в Обединеното кралство и Италия. Европейски директор за развитие на бизнеса на SunEdison, с над 500 MW соларни проекти в Европа и Близкия изток. Разширен експертен опит в областта на разработването, структурирането и финансирането. Магистър по бизнес администрация от IESE Business School, Барселона.
Nikola Gazdov

Никола Газдов

Упарвляващ съдружник

12+ години опит в областта на възобновяемите енергийни източници – разработване на проекти за слънчеви и вятърни електроцентрали, управление на дейности по инженеринг, поръчки и строителство, изграждане на екипи, инвестиране, енергийни пазари, регулации, инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства. Изпълнителен директор на Renergy – инженерингова компания с над 5GW проектирани ВЕИ проекти в световен мащаб. Бивш директор „Бизнес развитие“ в Juwi Solar GmbH. Съосновател и председател на Българската фотоволтаична асоциация и член на Стратегическия комитет на SolarPower Europe от 2010 г. Разширен експертен опит в областта на обществените отношения, развитието на проекти и инженеринга. Магистърска степен от Ludwig-Maximilians Universität München. Магистърска степен от Ludwig-Maximilians Universität München. Обучение на ръководни кадри в Harvard Business School. Политическо управление в Българското училище за политика.

КОНТАКТИ

Седалище

Шварценбергплац 5/4, 1030 Виена, Австрия

ул. „Славянска“ 5, 1000 София, България

info@element-power.eu